Kuurreizen voor verlichting van gezondheidsklachten

Onder de naam ‘medivitaal reizen’ verzorgen we kuurreizen naar gespecialiseerde kuuroorden voor het volgen van een behandelprogramma dat zich specifiek richt op vermindering van gezondheidsklachten. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor klachten als pijn, stijfheid, zwellingen en bewegingsbeperkingen door reumatische aandoeningen als artrose, Bechterew of fibromyalgie of vanwege klachten als benauwdheid en piepend ademen door astma of andere luchtwegaandoeningen.

Erkende medische gezondheidscentra

In Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen is de term kuuroord een officieel predicaat. Dit betekent dat kuuroorden aldaar van staatswege erkende gezondheidscentra zijn en onder direct toezicht van hun gezondheidsministerie staan. Er gelden daarom strikte vereisten wat betreft de gegeven kuurbehandelingen, gebruik van lokale natuurlijke middelen, faciliteiten en opleidingscriteria. Ook zijn ze gecertificeerd, voldoen ze aan EU-wetgeving en werken ze veelal nauw samen met medische faculteiten, paramedische opleidingsinstituten (zoals voor fysiotherapie) en met de eigen nationale ziekenfondsen. Dergelijk kuuroorden worden daarom ook wel aangeduid als medische kuuroorden (health spas).

Focus op klachtenvermindering

Onze medivitaal reizen bieden weliswaar géén genezing, maar leiden wel tot verlichting van gezondheidsklachten. En dit veelal voor een aanzienlijk lange periode, waardoor thuis minder medicatie nodig is en de zelfredzaamheid groter. Om merkbaar resultaat te behalen adviseren we een minimum kuurreis duur van 2 weken.

Opzet medivitaal programma’s

Deze programma’s beginnen met een artsconsult. Op basis hiervan bepaalt de arts welke combinatie, frequentie en intensiteit van behandelingen u krijgt. Tevens kijkt de arts naar eventuele contra-indicaties die bepaalde behandelingen kunnen uitsluiten. Zo krijgt u een op uw specifieke gezondheidsklachten toegesneden behandelprogramma.

De behandelingen (individueel of in groepsverband) worden gegeven door gekwalificeerde fysio- en oefentherapeuten. Elke bestemming geeft z’n eigen invulling aan de programma’s, afhankelijk van hun specialisatie en lokaal aanwezige natuurlijke middelen. 

+Lees meer