Ayurvedische gezondheidsleer

Ayurveda is een duizenden jaren oude holistische gezondheidsleer die stamt uit India. In het oude Sanskriet betekent ‘Ayur’ leven en ‘Veda’ weten. Ayurveda kan je dan ook letterlijk vertalen als ‘wetenschap van het leven’. Volgens deze leer ben je gezond indien geest en lichaam zich in harmonie bevinden en spelen levensstijl en voeding daartoe een cruciale rol. Niet zo verwonderlijk dus dat ayurveda juist veel belang hecht aan preventie om gezondheidsproblemen te helpen voorkomen.

De drie basiskrachten

De ayurveda leer gaat ervan uit dat de mens bestaat uit een combinatie van 3 typen basiskrachten, dosha’s genaamd, die elk hun eigen kenmerkende eigenschappen hebben. Deze dosha’s regelen alle fysiologische processen van het lichaam, te weten:

  • Vata is het bewegingsprincipe en regelt het spierstelsel, de organen, de geest en de zintuigen
  • Pitta behelst het warmteproces in het lichaam en regelt de spijsvertering en stofwisseling
  • Kapha vormt de basis van de kracht en weerstand van het lichaam en regelt lichaamsvocht en skeletbouw.

Gezond ben je als de 3 dosha’s in balans zijn. Is deze balans echter verstoord, dan ben je ziek en moet je de balans weer zien te herstellen. Een Ayurveda arts zal dan een behandelplan samenstellen, bestaande uit een combinatie van een persoonlijk dieet, beweging en ontspanning.

+Lees meer

Ayurveda bestemmingen