Vergoeding van kuurreizen door verzekeraars

Onderaan deze pagina treft u een overzicht van Nederlandse zorgverzekeraars die – voor zover ons bekend – een vergoeding van een kuurreis in hun pakket hebben opgenomen, bij welke aandoeningen en hoeveel ze vergoeden. Wij pretenderen niet dat dit overzicht compleet is en kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolkomenheden, wijzigingen of veranderingen. Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en/of verbeteringen.

Algemene informatie over vergoedingen

In verband met de wijziging van het stelsel van zorgverzekeringen hebben de meeste ziektekostenverzekeraars hun polissen aangepast. In het basispakket zijn géén vergoedingen voor kuurreizen opgenomen. Dit is alleen nog het geval bij een aantal aanvullende verzekeringen (AV). Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per verzekeraar.

NB Regelmatig worden de polisvoorwaarden aangepast. Daardoor kunnen de regels voor vergoedingen van kuurreizen ook veranderen. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar.

1. Verschillen in vergoedingen

Niet alle verzekeraars vergoeden kuurreizen. De verzekeraars die wél vergoeden, verschillen onderling veelal ook. Zo vergoedt de ene elk jaar een kuurreis, de ander alleen per 2 of 3 jaar. Sommigen vergoeden een percentage van de kosten, terwijl anderen een vast bedrag per jaar of per 2 of 3 jaar vergoeden, etc.

Ook worden kuurreizen slechts voor een beperkt aantal aandoeningen vergoed. Ook hierin verschillen verzekeraars. De meesten vergoeden alleen bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Sommigen ook bij psoriasis, artritis psoriatica en ernstige vormen van artrose

Verder dient u er rekening mee te houden dat diverse verzekeraars afspraken hebben gemaakt met bepaalde kuuroorden of reisorganisaties. Zo dient u nadrukkelijk na te vragen of het door u uitgekozen kuuroord voor vergoeding in aanmerking komt. De meest recente informatie over uw verzekering en vergoedingen kunt u het beste inwinnen bij uw eigen zorgverzekeraar.

2. Extra optie tot vergoeding voor diëtetiek en fysiotherapie

Er bestaat de mogelijk van (een extra) vergoeding voor onderdelen van een kuurprogramma als diëtetiek en fysiotherapie. Dit geldt zowel bij verzekeraars die kuurreizen vergoeden, alsook bij verzekeraars die dit niet doen:

  • Bij diëtetiek hangt de maximale vergoeding af van de verzekeraar en vallen de eerste 3 uur onder dekking van de basisverzekering.
  • De vergoeding voor fysiotherapie varieert eveneens per verzekeraar en valt onder de dekking van aanvullende pakketten. De meeste verzekeraars vergoeden bij een naturapolis 75% van het maximale tarief per zitting. Bij een restitutiepolis wordt een marktconform tarief vergoedt.

Informeer bij uw verzekeraar over deze vergoedingsmogelijkheden.

3. Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor een kuurreis vergoeding verschilt eveneens per zorgverzekeraar. Het loopt echter vrijwel altijd via uw arts of specialist. Deze vult daartoe een aanvraagformulier in. Dit formulier stuurt u vervolgens zelf naar uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt dan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Meestal wordt u daarover schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt vermeld welk bedrag of welk gedeelte van de kosten wordt vergoed.

Let op: u heeft altijd toestemming van uw eigen zorgverzekeraar nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een kuurreis!

Houd er rekening mee dat de vergoeding vaak gebonden is aan een bepaalde periode (u moet bijvoorbeeld de kuur volgen vóór een bepaalde datum of binnen een gestelde termijn).

4. Boeking van uw kuurreis

Uw boekt uw kuurreis rechtstreeks bij Fontana en krijgt van ons hiervoor een rekening. Deze dient u zelf aan Fontana te voldoen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 4 weken voor vertrek. Indien de kuurreis binnen 4 weken voor vertrek wordt geboekt, is de gehele reissom direct verschuldigd.

De door u geboekte kuurreis is een overeenkomst tussen u en Fontana. Op deze overeenkomst zijn onze algemene reisvoorwaarden van toepassing. Naast vermeld op onze site en in onze brochure, ontvang u deze ook bij uw boekingsbevestiging. Het wel of niet krijgen van een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft dus géén invloed op de boeking van uw kuurreis.

Indien u door ziekte of andere calamiteit van uw kuurreis moet afzien, zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in onze algemene reisvoorwaarden van toepassing. Het is dan ook raadzaam altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, hetgeen u ook direct bij uw boeking via ons kunt doen.

5. Ontvangen van de vergoeding

Om de vergoeding van uw kuurreis uitbetaald te krijgen, stuurt u de Fontana rekening naar uw zorgverzekeraar. Het moment van uitbetaling verschilt per zorgverzekeraar. De vergoeding wordt vrijwel altijd door de zorgverzekeraar direct aan u als verzekerde betaald (en dus niet aan Fontana) na terugkomst van uw kuurreis. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de geldende indieningsprocedure voor vergoeding.

Ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat het recht op vergoeding beoordeeld wordt door uw eigen zorgverzekeraar.

Overzicht van verzekeraars die in 2024 kuurreizen vergoeden

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Uitgebreid100%, max. € 500 per jaar
Optimaal*100% max. € 500 per jaar
*De aanvullende verzekering Optimaal is niet meer af te sluiten. Hebt u deze verzekering al? Dan behoud u deze totdat u deze opzegt of een andere aanvullende verzekering kiest.

Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis of artritis psoriatica. Toestemming vooraf is vereist.
AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
AV Comfort Extra100% tot max € 1100 per 2 jaar (min 2 weken kuren)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, of artritis psoriatica. Toestemming vooraf is vereist.
AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Classic Comfort100%, max € 900 per kalenderjaar
Extra zorg 1100%, max € 900 per kalenderjaar
Extra zorg 2100%, max € 900 per kalenderjaar
Extra zorg 3100%, max € 900 per kalenderjaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica of Morbus Forestier.
Toestemming vooraf vereist. Alleen vergoeding van behandeling bij minimaal 2 weken verblijf in het kuuroord. Verblijfskosten betaalt u zelf.

IZA vergoedt de Fontana reuma kuurreizen naar:

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Zorg voor de Zorg + Extra 2100%, max. € 900 per jaar (alleen de kuur)
Zorg voor de Zorg + Extra 3100%, max. € 900 per jaar (alleen de kuur)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica of Morbus Forestier.
Toestemming vooraf vereist. Alleen vergoeding van behandeling bij minimaal 2 weken verblijf in kuuroord. Verblijfskosten betaalt u zelf.

IZZ vergoedt de Fontana reuma kuurreizen naar:

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Vrije Keuze Topfit100%, max € 500 per jaar
Vergoeding bij reumatoide artritis en psoriasis. Toestemming vooraf is vereist.
AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
UMC Extra Zorg 1, 2 & 3100%, max. € 900 per kalenderjaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica of Morbus Forestier.
Toestemming vooraf vereist. Alleen vergoeding van behandeling bij minimaal 2 weken verblijf in het kuuroord. Verblijfskosten betaalt u zelf.

UMC vergoedt de Fontana reuma kuurreizen naar:

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Top100%, max van € 500 per kalenderjaar
Vergoeding bij reumatoide artritis of psoriasis. Toestemming vooraf is vereist.
AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Plus100% tot max € 1050, 1x per 2 kalenderjaren
Top100% tot max € 1050, 1x per 2 kalenderjaren
geZZin100% tot max € 1050, 1x per 2 kalenderjaren
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis of artritis psoriatica. Toestemming vooraf is vereist.