Vergoeding van kuurreizen

In verband met de wijziging van het stelsel van zorgverzekeringen hebben de meeste ziektekostenverzekeraars hun polissen aangepast. In het basispakket zijn geen vergoedingen voor kuurreizen opgenomen. Dit is echter wel het geval bij veel aanvullende verzekeringen (AV). De hoogte van die vergoeding verschilt per verzekeraar.

Onder aan deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste Nederlandse zorgverzekeraars en welke vergoedingen zij toekennen. Leest u echter eerst de Algemene Informatie daarover.

NB Regelmatig worden de polisvoorwaarden aangepast. Daardoor kunnen de regels voor vergoedingen van kuurreizen ook veranderen. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar.

Algemeen

Niet alle verzekeraars vergoeden kuurreizen. De verzekeraars die wél vergoeden, verschillen meestal van elkaar. De ene vergoedt een kuur elk jaar, de ander elke 2 of 3 jaar. In sommige gevallen wordt een percentage van de kosten vergoedt en in andere gevallen een vast bedrag per jaar of per 2 of 3 jaar etc.

Daar komt bij dat niet voor alle aandoeningen kuurreizen worden vergoed. Ook dit scheelt weer per verzekeraar. De meeste verzekeraars die kuurreizen vergoeden doen dat bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Sommigen vergoeden ook kuurreizen voor psoriasis, artritis psoriatica en ernstige artrose.

Houdt u er rekening mee dat verschillende verzekeraars afspraken hebben gemaakt met bepaalde kuuroorden of reisorganisaties. Zo dient u nadrukkelijk na te vragen of het door u uitgekozen kuuroord voor vergoeding in aanmerking komt. De meest recente informatie over uw verzekering en vergoedingen kunt u het beste inwinnen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Procedure

De procedure voor een aanvraag ‘vergoeding kuurreizen’ verschilt eveneens per zorgverzekeraar. Het loopt echter vrijwel altijd via uw arts of specialist. Deze vult een aanvraag formulier in. Dit formulier stuurt u zelf naar uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt dan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Meestal wordt u daarover schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt vermeld welk bedrag, of welk gedeelte van de kosten wordt vergoed.

Let op: u heeft altijd toestemming van uw eigen zorgverzekeraar nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een kuurreis!

Houdt u er rekening mee dat de vergoeding vaak gebonden is aan een bepaalde periode (u moet bijvoorbeeld de kuur volgen vóór een bepaalde datum of binnen een gestelde termijn).

Boeking van uw kuurreis

Uw boekt uw kuurreis direct bij Fontana en krijgt van ons een rekening voor de geboekte reis. Deze rekening dient u zelf vervolgens aan Fontana te voldoen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 4 weken voor vertrek. Indien de kuurreis binnen 4 weken voor vertrek wordt geboekt, is de gehele reissom direct verschuldigd.

De door u geboekte kuurreis is een overeenkomst tussen u en Fontana. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Reisvoorwaarden van Fontana van toepassing, die zowel vermeld staan in de Fontana brochure, alsook op de webpagina Algemene Voorwaarden van de Fontana website. Ook ontvangt u deze Algemene Reisvoorwaarden bij uw boekingsbevestiging.

Indien u door ziekte of andere calamiteit van de kuurreis moet afzien, zijn de annuleringsvoorwaarden van de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing. Het is dan ook raadzaam altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, hetgeen u direct bij uw boeking kunt doen. Het wel of niet krijgen van een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft dus geen invloed op de boeking van uw kuurreis.

Ontvangen van de kuurvergoeding

Om de vergoeding voor uw kuurreis uitbetaald te krijgen, stuurt u de Fontana rekening naar uw zorgverzekeraar. Het moment waarop deze u de vergoeding betaalt, verschilt per zorgverzekeraar. De vergoeding wordt vrijwel altijd door de zorgverzekeraar direct aan u als verzekerde betaald (en dus niet aan Fontana) na terugkomst van uw kuurreis. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar voor de door hun gehanteerde  indieningsprocedure voor vergoedingen.

Extra vergoeding diëtetiek en fysiotherapie

Er bestaat de mogelijk van een extra vergoeding voor kuurprogramma onderdelen als diëtetiek en fysiotherapie. Dit geldt zowel bij verzekeraars die kuurreizen vergoeden, alsook bij verzekeraars die dit niet doen.

Bij diëtetiek hangt de maximale vergoeding af van de verzekeraar en vallen de eerste 3 uur onder dekking van de basisverzekering.

De vergoeding van fysiotherapie varieert eveneens per verzekeraar en valt onder de dekking van aanvullende pakketten. De meeste verzekeraars vergoeden bij een naturapolis 75% van het maximale tarief per zitting. Bij een restitutiepolis wordt een marktconform tarief vergoedt.

Informeer bij uw verzekeraar voor de vergoedingsmogelijkheden.

Overzicht van verzekeraars die in 2021 kuurreizen vergoeden

Hieronder vindt u een overzicht van zorgverzekeraars, die (voor zover ons bekend) wel een vergoeding voor kuurreizen in hun pakketten hebben opgenomen. Wij pretenderen niet dat dit overzicht compleet is, doch doen ons uiterste best dit zo compleet en actueel mogelijk te houden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen en bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolkomenheden, wijzigingen of veranderingen. Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en/of verbeteringen.

Ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat het recht op vergoeding beoordeeld wordt door uw eigen zorgverzekeraar.

AZVZ

Kuurreis vergoeding AZVZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
AZVZ AV Comfort Extra100% tot max € 1100 per 2 jaar (min 2 weken kuren)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

DE AMERSFOORTSE

Kuurreis vergoeding De Amersfoortse

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Uitgebreid€ 500 per jaar
Optimaal€ 1000 per jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis of artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

IZA

Kuurreis vergoeding IZA

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
IZA Extra Zorg 1max € 900 per jaar (alleen de kuur)
IZA Extra Zorg 2max € 900 per jaar (alleen de kuur)
IZA Extra Zorg 3max € 900 per jaar (alleen de kuur)
IZA Classic Comfortmax € 900 per jaar (alleen de kuur)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, Morbus Forestier of artritis psoriatica.

Fontana bestemmingen: Igalo (Montenegro), Piestany (Slowakije) en Thermae 2000 (Nederland).
Toestemming vooraf vereist.

IZZ (door VGZ)

Kuurreis vergoeding IZZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Zorg voor de Zorg Extra 2€ 900 per jaar (alleen de kuur)
Zorg voor de Zorg Extra 3€ 900 per jaar (alleen de kuur)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica of Morbus Forestier.
Toestemming vooraf vereist. Alleen vergoeding van behandeling bij minimaal 2 weken verblijf in kuuroord. Verblijfskosten betaald u zelf.

Fontana bestemmingen: Igalo (Montenegro), Piestany (Slowakije) en Thermae 2000 (Nederland).

ONVZ

Kuurreis vergoeding ONVZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Topfitmax € 500 per jaar
Superfitmax € 500 per jaar
Vergoeding bij reumatoide artritis en psoriasis.
Toestemming vooraf is vereist.

PNO

Kuurreis vergoeding PNO

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Top€ 500 per kalenderjaar
Excellent€ 500 per kalenderjaar
Vergoeding bij reumatoide artritis en psoriasis.
Toestemming vooraf is vereist.

PROMOVENDUM

Kuurreis vergoeding Promovendum

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Ideaalmax € 900 per kalenderjaar
Optimaalmax € 900 per kalenderjaar
Royaalmax € 900 per kalenderjaar
Excellentmax € 900 per kalenderjaar
Vergoeding bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew, artritis psoriatics of morbus Forestier. Verblijfkosten betaalt u zelf.

Een verwijsbrief van de reumatoloog en toestemming vooraf is vereist.

SALLAND

Kuurreis vergoeding Salland

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Plus75% tot max € 700 per kalenderjaar
Top75% tot max € 1200 kalenderjaar
Vergoeding (verblijf en kuur) bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew of artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

UMC

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
UMC Extra Zorg 1, 2 & 3Max. € 900 per kalenderjaar
Vergoeding bij ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis, artritis psoriarica of Morbus Forestier.

Fontana bestemmingen:
- Igalo (Montenegro
- Piestany (Slowakije)
- Thermae 2000 (Nederland)
Toestemming vooraf is vereist. Verblijfskosten worden niet vergoed.

VVAA

Kuurreis vergoeding VVAA

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Topmax van € 500 per kalenderjaar
Excellentmax van € 500 per kalenderjaar
Vergoeding bij reumatoide artritis of psoriasis.
Toestemming vooraf is vereist.

ZORGDIRECT

Kuurreis vergoeding ZorgDirect

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Plus75% tot max. € 700 per kalenderjaar
Top75% tot max. € 1200 per kalenderjaar
Vergoeding (alleen kosten overnachtingen en kuren) bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

ZORG & ZEKERHEID

Kuurreis vergoeding Zorg & Zekerheid

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Plus100% tot max € 1050 per 2 jaar bij een 2-weekse reis
Top100% tot max € 1050 per 2 jaar bij een 2-weekse reis
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

© Reisorganisatie Fontana 2020 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.