Vergoeding van kuurreizen

In verband met de wijziging van het stelsel van zorgverzekeringen hebben de meeste ziektekostenverzekeraars hun polissen aangepast. In het basispakket zijn geen vergoedingen voor kuurreizen opgenomen. Dit is echter wel het geval bij veel aanvullende verzekeringen (AV). De hoogte van die vergoeding verschilt per verzekeraar.

Onder aan deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste Nederlandse zorgverzekeraars en welke vergoedingen zij toekennen. Leest u echter eerst de Algemene Informatie daarover.

NB Regelmatig worden de polisvoorwaarden aangepast. Daardoor kunnen de regels voor vergoedingen van kuurreizen ook veranderen. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar.

Algemeen

Niet alle verzekeraars vergoeden kuurreizen. De verzekeraars die wél vergoeden, verschillen meestal van elkaar. De ene vergoedt een kuur elk jaar, de ander elke 2 of 3 jaar. In sommige gevallen wordt een percentage van de kosten vergoedt en in andere gevallen een vast bedrag per jaar of per 2 of 3 jaar etc.

Daar komt bij dat niet voor alle aandoeningen kuurreizen worden vergoed. Ook dit scheelt weer per verzekeraar. De meeste verzekeraars die kuurreizen vergoeden doen dat bij reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. Sommigen vergoeden ook kuurreizen voor psoriasis, artritis psoriatica en ernstige artrose.

Houdt u er rekening mee dat verschillende verzekeraars afspraken hebben gemaakt met bepaalde kuuroorden of reisorganisaties. Zo dient u nadrukkelijk na te vragen of het door u uitgekozen kuuroord voor vergoeding in aanmerking komt. De meest recente informatie over uw verzekering en vergoedingen kunt u het beste inwinnen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Procedure

De procedure voor een aanvraag ‘vergoeding kuurreizen’ verschilt eveneens per zorgverzekeraar. Het loopt echter vrijwel altijd via uw arts of specialist. Deze vult een aanvraag formulier in. Dit formulier stuurt u zelf naar uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt dan of u voor vergoeding in aanmerking komt. Meestal wordt u daarover schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij tevens wordt vermeld welk bedrag, of welk gedeelte van de kosten wordt vergoed.

Let op: u heeft altijd toestemming van uw eigen zorgverzekeraar nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een kuurreis!

Houdt u er rekening mee dat de vergoeding vaak gebonden is aan een bepaalde periode (u moet bijvoorbeeld de kuur volgen vóór een bepaalde datum of binnen een gestelde termijn).

Boeking van uw kuurreis

Uw boekt uw kuurreis direct bij Fontana en krijgt van ons een rekening voor de geboekte reis. Deze rekening dient u zelf vervolgens aan Fontana te voldoen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn van 4 weken voor vertrek. Indien de kuurreis binnen 4 weken voor vertrek wordt geboekt, is de gehele reissom direct verschuldigd.

De door u geboekte kuurreis is een overeenkomst tussen u en Fontana. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Reisvoorwaarden van Fontana van toepassing, die zowel vermeld staan in de Fontana brochure, alsook op de webpagina Algemene Voorwaarden van de Fontana website. Ook ontvangt u deze Algemene Reisvoorwaarden bij uw boekingsbevestiging.

Indien u door ziekte of andere calamiteit van de kuurreis moet afzien, zijn de annuleringsvoorwaarden van de Algemene Reisvoorwaarden van toepassing. Het is dan ook raadzaam altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, hetgeen u direct bij uw boeking kunt doen. Het wel of niet krijgen van een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft dus geen invloed op de boeking van uw kuurreis.

Ontvangen van de kuurvergoeding

Om de vergoeding voor uw kuurreis uitbetaald te krijgen, stuurt u de Fontana rekening naar uw zorgverzekeraar. Het moment waarop deze u de vergoeding betaalt, verschilt per zorgverzekeraar. De vergoeding wordt vrijwel altijd door de zorgverzekeraar direct aan u als verzekerde betaald (en dus niet aan Fontana) na terugkomst van uw kuurreis. Informeert u zich bij uw zorgverzekeraar voor de door hun gehanteerde  indieningsprocedure voor vergoedingen.

Overzicht met zorgverzekeraars die vergoeden in 2018

Hieronder vindt u een overzicht van zorgverzekeraars, die (voor zover ons bekend) wel een vergoeding voor kuurreizen in hun pakketten hebben opgenomen. Wij pretenderen niet dat dit overzicht compleet is, doch doen ons uiterste best dit zo compleet en actueel mogelijk te houden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen en bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolkomenheden, wijzigingen of veranderingen. Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en/of verbeteringen.

Ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat het recht op vergoeding beoordeeld wordt door uw eigen zorgverzekeraar.

 

Overzicht van vergoeding kuurreizen per zorgverzekeraar in 2018

AZVZ

Kuurreis vergoeding AZVZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
AZVZ AV Comfort Extramax € 1100,- per 24 maanden (minimaal 2 weken kuren)
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica.
De AZVZ vergoedt alle Fontana reuma kuurreizen. Toestemming vooraf is vereist.

DE AMERSFOORTSE

Kuurreis vergoeding De Amersfoortse

AANVULLEND PAKKETVERGOEDINGEN
Uitgebreid€ 500,- per jaar
Optimaal€ 1000,- per jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

DELTA LLOYD

Kuurreis vergoeding Delta Lloyd

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Compleetmax € 1000,- per jaar
Comfortmax € 1500,- per jaar
Topmax € 1500,- per jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

DSW

Kuurreis vergoeding DSW

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Topmax € 325,- per week en max € 975,- per kuur per jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew en reumatoide artritis.
Toestemming vooraf is vereist.

IZZ

Kuurreis vergoeding IZZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Zorg voor de Zorg + Extra 2max € 460,- in NL of € 700,- in Europa per 2 jaar
Zorg voor de Zorg + Extra 3max € 460,- in NL of € 700,- in Europa per 2 jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis, artritis psoriatica en Morbus Forestier.
Toestemming vooraf vereist.

Menzis

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Aanvullend Gemeentepakket Den Haag€ 500 per jaar bij kuren in Fontana Resort Bad Nieuweschans
€ 750 per jaar bij kuren in het buitenland
Vergoeding van alle reumatische aandoeningen. Toestemming vooraf is vereist.

OHRA

Kuurreis vergoeding OHRA

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Extra aanvullendmax € 500,- per jaar
Uitgebreidmax € 1000,- per jaar
Uitgebreid Vitaal (niet meer af te sluiten)max € 1000,- per jaar
Extra Uitgebreid (niet meer af te sluiten)max € 1000,- per jaar
Compleet (niet meer af te sluiten)max € 1500,- per jaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

ONVZ

Kuurreis vergoeding ONVZ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Topfitmax € 500,- per jaar na overleg
Superfitmax € 500,- per jaar na overleg
Vergoeding bij reumatoide artritis en psoriasis.
Toestemming vooraf is vereist.

PNO

Kuurreis vergoeding PNO

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Extra€ 500,- per kalenderjaar
Compleet€ 1000,- per kalenderjaar
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

PROMOVENDUM

Kuurreis vergoeding Promovendum

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Ideaalmax € 460,- per 2 jaar
Excellentmax € 900,- per 2 jaar
Vergoeding bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew en ernstige artrose.
Toestemming vooraf is vereist.

SALLAND

Kuurreis vergoeding Salland

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Plus75% tot max € 700,- per kalenderjaar
Top75% tot max € 1200,- per kalenderjaar
Vergoeding bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

STAD HOLLAND

Kuurreis vergoeding Stad Holland

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
UItgebreide AV€ 325,- per week, max. € 975,- per kuur
Extra Uitgebreide AV€ 325,- per week, max. € 975,- per kuur
AV Zorg Riant€ 325,- per week, max. € 975,- per kuur
Vergoeding bij reumatoide artritis en Ziekte van Bechterew.
Toestemming vooraf is vereist.

UMC

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
UMC Extra Zorg 1100%, max € 885 per jaar (excl. verblijfskosten)
Vergoeding bij ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis, artritis psoriarica en Morbus Forestier. Toestemming vooraf is vereist.

UNIVÉ

Kuurreis vergoeding UNIVÉ

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
GemeentePakket Compleet100% tot max € 500,- per kalenderjaar (alleen groepsreizen)
GemeentePakket
Compact
100% tot max € 500,- per kalenderjaar (alleen groepsreizen)
Vergoeding bij reumatoide artritis en Ziekte van Bechterew.
Toestemming vooraf is vereist.

VVAA

Kuurreis vergoeding VVAA

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Topmax van € 500,- per jaar
Excellentmax van € 500,- per jaar
Vergoeding bij reumatoide artritis en psoriasis.
Toestemming vooraf is vereist.

ZORGDIRECT

Kuurreis vergoeding Zorg Direct

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
Plus75% tot max. € 700,- per jaar
Top75% tot max. € 1200,- per jaar
Vergoeding bij reumatoide artritis, Ziekte van Bechterew en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

ZORG & ZEKERHEID

Kuurreis vergoeding Zorg & Zekerheid

AANVULLEND PAKKETVERGOEDING
GeZZin/Basis/Standaard/Plus/Top/Totaal100% tot max € 1050,- per 2 jaar bij een 2-weekse reis
Vergoeding bij Ziekte van Bechterew, reumatoide artritis en artritis psoriatica.
Toestemming vooraf is vereist.

© Reisorganisatie Fontana 2018 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontana.