Verlicht luchtwegproblemen in Igalo

Het luchtwegen programma in Igalo Health Spa richt zich specifiek op verlichting van symptomen als kortademigheid, benauwdheid en vermoeidheid als gevolg van astma, luchtwegallergieën of COPD. Ook stevige rokers zullen baat bij dit programma hebben.

Expertise & weldadig klimaat

De combinatie van ligging aan zee, omringende hooggebergte en het mediterrane klimaat maakt dat deze bestemming een ‘prikkelarme’ en dus weldadige omgeving voor de luchtwegen is. Bovendien beschikt Igalo Health Spa over jarenlange expertise (longartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten) op het gebied van behandeling en revalidatie van luchtwegaandoeningen.

+Lees meer

Programma

Opzet Luchtwegen programma

Medisch toezicht

Dit programma staat onder medisch toezicht en begint met een artsconsult (incl. longfunctietest). Om een programma op maat samen te kunnen stellen, kijkt de arts dan naar uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en specifieke gezondheidsklachten, evenals naar eventuele contra-indicaties die bepaalde behandelingen kunnen uitsluiten. Ook tijdens het kuren blijft de arts betrokken en zal, indien nodig, uw programma aanpassen. Afsluitend volgt nogmaals een consult en bespreekt de arts uw progressie.

Programma inhoud

U kuurt 5 dagen per week met dagelijks:

  • 3 individuele behandelingen (waarvan 1x elektrotherapie)
  • 2 groepstherapieën

Per week krijgt u dus in totaal 25 behandelingen, bijvoorbeeld respiratoire fysiotherapie, lichamelijke oefeningen ter vergroting van de longcapaciteit (aquagym en intervaltraining), ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, bronchiale hygiëne (aerosol therapie en drainage), inhalaties, massages, hydrotherapie (baden), elektrotherapie, etc. Welke behandelingen u krijgt, in welke combinatie en hoe intensief bepaalt de arts bij het aanvangsonderzoek.